Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

Ελεύθερο θέμα πιστοποίησης Β΄ Επιπέδου ΜαθηματικώνΤο πολύγωνο των σημείων που ισαπέχουν από τις κορυφές τετραπλεύρου

Ένα από τα θέματα που εμπλέκονται συχνά στη διδασκαλία της γεωμετρίας της Α’ Λυκείου είναι τα ισαπέχοντα σημεία από τις κορυφές τετραπλεύρου και το σχήμα που αυτά σχηματίζουν. Το θέμα αυτό συνδέεται με διάφορες έννοιες όπως του περιγεγραμμένου στο τετράπλευρο κύκλου, και των μεσοκαθέτων των πλευρών του ως γεωμετρικών τόπων. Η άμεση σχέση της μορφής και της κατηγορίας του τετραπλεύρου που σχηματίζουν τα ισαπέχοντα σημεία σε σχέση με το αρχικό καθιστά την διερεύνησή του ενδιαφέρουσα καθώς αναδεικνύει πολλές πτυχές της μελέτης των τετραπλεύρων.
Να συντάξετε ένα σενάριο για την διδασκαλία της διερεύνησης της μορφής και του είδους του τετραπλεύρου που ορίζουν οι μεσοκάθετοι των πλευρών αρχικού τετραπλεύρου με τη βοήθεια ενός λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας.

Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013

Χρήσιμο τετραγωνισμένο χαρτί (Μιλιμετρέ)

Κατεβάστε το pdf αρχείο με 16 διαφορετικές σε χρώμα και σχήμα σελίδες μιλιμετρέ χαρτί.

 Μελιμετρέ χαρτί μπορείτε να βρείτε στις σελίδες ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες:
Incompetech 
Print Free Graph Paper