Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

Υπολογισμός Παραγώγου και ολοκληρώματος on line

Μπορείτε κάνοντας κλικ στους  αντίστοιχους συνδέσμους να υπολογίσετε την παράγωγο ή το ολοκλήρωμα μιας συνάρτησης βλέποντας τα βήματα και τις γραφικές  παραστάσεις.

Online Derivative Calculator and Integral Derivative Calculator.