Υλικό Επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου

Ερωτήσεις που είχαν προταθεί για την πιστοποίηση επιμορφωτών Β΄ επιπέδου (Μάρτιος 2008)
                                                                                  Γενικό Μέρος
Πιστοποίηση Β΄ επιπέδου στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία. (Νοέμβριος 2008)
Δείγματα ερωτήσεων αυτοματοποιημένου μέρους για την πιστοποίηση Β΄ επιπέδου
Θέματα μαθηματικών για την ανάπτυξη ενός σεναρίου με το οποίο θα εμπλέκονται οι μαθητές σε δραστηριότητες διερεύνησης με τη χρήση εκπαιδευτικού Λογισμικού
Εξετάσεις Πιστοποίησης - 2010
Θέμα 1: Ανάλογα - Αντιστρόφως ανάλογα ποσά
Θέμα  2: Κανονικά πολύγωνα
Θέμα 3: Εκθετική - Λογαριθμική συνάρτηση
Εξετάσεις Πιστοποίησης - 2008
Θέμα 2:  y = συνx
Θέμα 3:     y = 1/x
Θέμα 4:  αx2 + βx + γ = 0
Θέμα 5:   y = αx2 + β
Θέμα 6: Όμοια ισοσκελή τρίγωνα
Θέμα 7: Μεταβολή του Εμβαδού ισοσκελούς τραπεζίου συναρτήσει του ύψους (y = αx)
Θέμα 8: Διαχείριση στατιστικών δεδομένων(Ταξινομούμε)
Θέμα 9: Εμβαδόν ορθογωνίου με σταθερή περίμετρο 2k(y = -x2 +kx)
Θέμα 10: Κανονικά πολύγωνα (Χελωνόκοσμος)
Θέμα 11: Ιδιότητες ρόμβου (Χελωνόκοσμος)
Θέμα 12: Κατασκευή τραπεζίου (Χελωνόκοσμος)
Θέμα 13: Η y = α/x Function Probe
Θέμα 14: Επίλυση γραμμικού συστήματος 2x2 Function Probe
Θέμα 15: y = ημx Λ-Δυναμικής Γεωμετρίας
Ασκήσεις από την ύλη που χρησιμοποιήθηκε στο πρόγραμμα επιμόρφωσης  εκπαιδευτικών Β΄ επιπέδου στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Μαθηματικών (Μάιος - Ιούνιος 2008)
Γενικό Μέρος
Άσκηση 1
Άσκηση 2
Άσκηση 3
Η κάθε άσκηση αντλεί τις ερωτήσεις από μια βάση ερωτήσεων, ως εκ τούτου κάθε φορά που επιλέγετε μια άσκηση ΔΕΝ εμφανίζονται οι ίδιες ακριβώς ερωτήσεις.
Ένα μέρος των ερωτήσεων προέρχεται από την onlineεξέταση πιστοποίησης επιμορφωτών Β΄επιπέδου.
Ειδικό Μέρος ΠΕ03
Άσκηση 1
Άσκηση 2
Άσκηση 3
Οι ερωτήσεις που εμφανίζονται σε κάθε άσκηση είναι περίπου το 40% των ερωτήσεων που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη βάση.
Επιμορφωτικό Υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης.ΕΑΙΤΥ (Ιανουάριος 2010 & Απρίλιος 2008)
2010: Ειδικό Μέρος ΠΕ03 β΄ έκδοση
2010: Γενικό μέρος 4211Kb
2010: Ειδικό Μέρος ΠΕ03 α΄ έκδοση
2008: Γενικό Μέρος 3900 Kb
Ο Διαδραστικός πίνακας στη σχολική τάξη - (2010, Ο.ΕΠ.ΕΚ., Ε.Α.Ι.Τ.Υ., Π.Ι.)
Θεωρητικό πλαίσιο
Διδακτικά Σενάρια Μαθηματικών
                                   http://users.sch.gr/geoman22/epimorfosi-B.htmΘέματα εξετάσεων ΠΑΚΕ & ΚΣΕ Β΄ Επίπεδο

Διδακτικά Σενάρια

ΠΗΓΗ :ΜΑΝΤΖΩΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: