Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Ακαδημαϊκής Περιόδου 2016-17 με τίτλο «Οικονομικά, Οργάνωση - Διοίκηση & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Οικονομικά, Οργάνωση - Διοίκηση & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και το Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικών της Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης, της Έρευνας και της Καινοτομίας συνδιοργανώνουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Οικονομικά, Οργάνωση - Διοίκηση & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

1o Πανελλήνιο με Διεθνή Συμμετοχή Επιστημονικό Συνέδριο


1o Πανελλήνιο με Διεθνή Συμμετοχή Επιστημονικό Συνέδριο

Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικών της Εκπαίδευσης, & Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας
www.inoek.gr1Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 1-3 Ιουλίου 2016, Αθήνα

«Ελλάδα-Ευρώπη 2020:
 Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Καινοτομία και Οικονομία»


Πρόσκληση

Σας προσκαλούμε να υποβάλετε τις ερευνητικές σας εργασίες προς παρουσίαση στο 1οΠανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή. Στόχος του συνεδρίου είναι η παρουσίαση νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και η διάδοση μεθοδολογιών για την ανάλυση και λήψη αποφάσεων στο χώρο της Εκπαίδευσης, της Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας και Καινοτομίας και τις σχέσεις τους με την Οικονομία.

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικών της Εκπαίδευσης, & Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας, υπό την αιγίδα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.