Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Ακαδημαϊκής Περιόδου 2016-17 με τίτλο «Οικονομικά, Οργάνωση - Διοίκηση & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Οικονομικά, Οργάνωση - Διοίκηση & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και το Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικών της Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης, της Έρευνας και της Καινοτομίας συνδιοργανώνουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Οικονομικά, Οργάνωση - Διοίκηση & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».


Επιστημονικός υπεύθυνος Προγράμματος:
 • Γεώργιος  Σταμούλης Καθηγητής Πληροφορικής, Σχολής Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα:
 • Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής και αλλοδαπής

Σε ποιούς απευθύνεται:
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε:
 • Εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης (Δ.Β.Μ.).
 • Στελέχη της Διοίκησης συστημάτων εκπαίδευσης & Δ.Β.Μ.
 • Πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Δ.Β.Μ. και
 • Πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον για τα αντίστοιχα γνωστικά πεδία

Σκοπός του προγράμματος : 
Ο σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση στελεχών της εκπαίδευσης, της Διά Βίου Μάθησης (Δ.Β.Μ.) και πτυχιούχων Α.Ε.Ι., σε θέματα Οικονομίας, Οργάνωσης  Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα πεδία της Εκπαίδευσης και Δ.Β.Μ.

Διάρκεια:
 • 400 ώρες/12 μήνες
 • Θα πραγματοποιηθεί σε ετήσια βάση από τον Μάρτιο του 2016.
 • 170 ώρες διά ζώσης διδασκαλία - 170 ώρες εξ αποστάσεως με την μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης - 60 ώρες εκπόνηση εργασίας. 

Τρόπος διεξαγωγής  του Προγράμματος:
 • Την διά ζώσης διδασκαλία θα την παρακολουθήσουν στην Λαμία στις εγκαταστάσεις τουΤμήματος Πληροφορικής (Παπασιοπούλου 2-4, 351 00 Λαμία)
 • Την εξ αποστάσεως διδασκαλία θα την παρακολουθήσουν μέσω του E-class τουΠανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Η εκπόνηση της εργασίας θα υλοποιηθεί κατά ομάδες και θα παρουσιασθεί στη Λαμία

Επιλογή καταρτιζομένων:
 • Για την επιλογή των επιμορφούμενων θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας (με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης)

Διδάσκοντες:
 • Μέλη ΔΕΠ
 • Μεταπτυχιακοί και Διδάκτορες εξειδικευμένοι στις θεματικές ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος

Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης:
Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο με τίτλο: «Οικονομικά, Οργάνωση - Διοίκηση & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Κόστος Συμμετοχής:
Το συνολικό κόστος παρακολούθησης του Προγράμματος ανέρχεται στα 380€. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί σε τρείς (3) δόσεις: 80€ με την εγγραφή, 150€ με την λήξη του εαρινού τετραμήνου και 150€ με τη λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
 • Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται)
 • Απλή φωτοτυπία Ταυτότητας
 • Αποδεικτικό Τίτλων Σπουδών (απλή φωτοτυπία)
 • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Περίοδος Αιτήσεων:
 • Από Δευτέρα 15/02/2016 έως και Παρασκευή 11/03/2016

Πληροφορίες:
 • Στριφτού Αικατερίνη (Παπασιοπούλου 2-4, Λαμία 35100, Τηλ. 22310-66943, Φαξ. 22310-66730, e-mailastriftou@cs.uth.gr)
 • Ντέλλας Σεραφείμ (Τηλ. 6974028816 , e-mailntellasm_eeioedvm@hotmail.gr)
 • Γραμματεία Κ.Ε.Κ. Π.Θ.: Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334, Βόλος, τηλ. 24210-06367, φαξ. 24210-06487, e-mailkek@uth.gr
Περισσότερες πληροφορίες για την ακριβή ημερομηνία έναρξης, τις θεματικές ενότητες,  τη διοικητική υποστήριξη και πιστοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος:

Αναλυτικό Φυλλάδιο .pdf
Αίτηση Συμμετοχής .doc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου