Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

1o Πανελλήνιο με Διεθνή Συμμετοχή Επιστημονικό Συνέδριο


1o Πανελλήνιο με Διεθνή Συμμετοχή Επιστημονικό Συνέδριο

Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικών της Εκπαίδευσης, & Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας
www.inoek.gr1Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 1-3 Ιουλίου 2016, Αθήνα

«Ελλάδα-Ευρώπη 2020:
 Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Καινοτομία και Οικονομία»


Πρόσκληση

Σας προσκαλούμε να υποβάλετε τις ερευνητικές σας εργασίες προς παρουσίαση στο 1οΠανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή. Στόχος του συνεδρίου είναι η παρουσίαση νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και η διάδοση μεθοδολογιών για την ανάλυση και λήψη αποφάσεων στο χώρο της Εκπαίδευσης, της Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας και Καινοτομίας και τις σχέσεις τους με την Οικονομία.

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικών της Εκπαίδευσης, & Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας, υπό την αιγίδα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.Τόπος & Χρόνος Συνεδρίου

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 1 - 3 Ιουλίου 2016, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

(Ε. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα).Θέματα

Η θεματολογία του Συνεδρίου καλύπτει όλους τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας, της Καινοτομίας και τις σχέσεις τους με την οικονομία.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα θέματα:
·       Οικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων και Πολιτικών στην Εκπαίδευση, τη Δια Βίου Μάθηση, την Έρευνα και την Καινοτομία
·       Κόστος, Δαπάνες, Χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης, της  Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας και της Καινοτομίας
·       Οφέλη (Αγοραία και μη Αγοραία), Εξωτερικότητες, Διαχυτικά Αποτελέσματα
·       Αποδοτικότητα, Αποτελεσματικότητα, Παραγωγικότητα και Ποιότητα των Μονάδων Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης, Έρευνας και Καινοτομίας
·       Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Καινοτομία  και Αγορά Εργασίας
·       Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Καινοτομία και Παραγωγικότητα, Οικονομική Μεγέθυνση - Ανάπτυξη και Διανομή Εισοδήματος
·       Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Καινοτομία και Περιφερειακή Μεγέθυνση - Ανάπτυξη
·       Διαρροή Ανθρώπινου Κεφαλαίου, Υπέρ-Εκπαίδευση, Υπό-Εκπαίδευση 
·       Συγκριτικές Αξιολογήσεις της Ελλάδας με Χώρες της Ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ο.Ο.Σ.Α.
·       Στρατηγικές και Πολιτικές Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης, Έρευνας, Καινοτομίας
·       Οργάνωση και Διοίκηση Συστημάτων Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης, Έρευνας και Καινοτομίας
·       Μάρκετινγκ στην Εκπαίδευση
·       Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στα Συστήματα Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης., Έρευνας και Καινοτομίας
·       Αρχιτεκτονική των συστημάτων Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης, Έρευνας, Καινοτομίας στην Ελλάδα
·       Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Καινοτομία στον Ευρωπαϊκό Χώρο. Στρατηγικές-Πολιτικές

Προεδρείο Συνεδρίου

Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς, Ομότιμος Kαθηγητής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Οικονομικών της Εκπαίδευσης, & Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας
Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, πρ. Πρύτανης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου

Συμπρόεδροι: Καραγιάννης Ηλίας, Καθηγητής George Washington University (USA), Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου,
Σαΐτη Άννα, Καθηγήτρια Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου

Μέλη: Αγιομυργιανάκης Γεώργιος (Ε.Α.Π.), Αμπελιώτης Κωνσταντίνος (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο) Αναστασίου Σοφία (ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας), Βλάμος Παναγιώτης (Ιόνιο Πανεπιστήμιο), Βλιάμος Σπυρίδων (Ε.Κ.Π.Α.), Βούτσινος Γεώργιος (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο),Γεωργέλης Ιωάννης (University of KentUK), Γιαννακόπουλος Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πατρών), Γκίκας Γεώργιος (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), Γρηγορόπουλος Γρηγόρης(ΕΜΠ), Δημάκος Γεώργιος (Ε.Κ.Π.Α.), Δημόπουλος Γεώργιος (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Δονάτος Γεώργιος (Ε.Κ.Π.Α.), Ηλιοφώτου-Menon Μαρία (University of Cyprus),Θεοδωροπούλου Ελένη (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο), Ιωακειμίδου Μαριλού (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου), Καζάκος Παναγιώτης (ΕΚΠΑ), Κορρές Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου),Κουτσουπιάς Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), Λαζακίδου Αθηνά (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου), Λαλλάς Ευθύμιος (ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας), Λιαργκόβας Παναγιώτης(Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου), Μαγουλάς Κωνσταντίνος (Ε.Μ.Π.), Μαματζάκης Εμμανουήλ(University of SussexUK), Μαριδάκη-Κασσωτάκη Αικατερίνη (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο),Μέργος Γεώργιος (Ε.Κ.Π.Α.), Μπάλτας Γεώργιος (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών),Μπαλτάς Νικόλαος (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Ντελής Μάνθος (University of Surrey,UK), Παλάσκας Θεοδόσιος (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Παναγιωτάκος Δημοσθένης (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο), Παπαγεωργίου Πέτρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Παπακωνσταντίνου Γεώργιος (ΕΚΠΑ), Πατρινός Χάρης (World Bank, Georgetown University, USA), Πλαγιανάκος Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Ρετάλης Συμεών (Πανεπιστήμιο Πειραιώς),Σακελλαρίου Χρήστος (Nanyang Technologigal University, Singapore), Σαμπράκος Ευάγγελος(Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Σταϊκούρας Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Σταμούλης Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Τραγάκη Αλεξάνδρα (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο),Τσακλόγλου Παναγιώτης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Τσανάκας Παναγιώτης (ΕΜΠ),Τσεκούρας Γεώργιος (University of BrightonUK), Τσεκούρας Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πατρών), Φούρλας Γεώργιος (Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας), Χατζηδήμα Σταματίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Χιόνης Διονύσιος (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), Χονδρογιάννης Γεώργιος(Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο).

Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου

Πρόεδρος, Λελεδάκης Γεώργιος, Επικ. Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενικός Γραμματέας του Ινστιτούτου
Μέλη: Αργυρόπουλος Ηλίας (PhDτ. Περιφερειακός Διευθυντής Π. & Δ. Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας), Βουτσινάς Γιάννης (PhD, Τράπεζα της Ελλάδος), Δαδαλιάρης Αντώνιος (PhD, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Ευθυμίου Βασίλειος (PhDEurolife ERB), Ζυγούρης Νικόλαος(PhD, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Καραΐσκου Ελισάβετ (PhD, Ι.Κ.Α.), Καρύδα Μάγδα (PhD, Υπουργείο Εξωτερικών), Κοκκίνου Αικατερίνη (PhD, Πανεπιστήμιο Αιγαίου), Κουτρομάνος Γεώργιος (PhD, Ε.Κ.Π.Α.), Κωστάκης Γιάννης, (PhD, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο),Παπαθανασίου Σπύρος (PhD, Ε.Α.Π.), Πέγκας Παναγιώτης (PhD, ΕΛ.ΣΤΑΤ), Πρόντζας Παναγιώτης (PhDMediterranean College), Ρεντίφης Γεράσιμος (PhD, Εκπαιδευτικός Δ.Ε.),Σιασιάκος Κωνσταντίνος (PhD, Α.Σ.Ε.Π.), Σολάκη Μελίνα (PhD, Εκπαιδευτικός Δ.Ε.),Τριαντόπουλος Χρήστος (PhD, Κ.Ε.Π.Ε.), Χανής Στέφανος (PhD, Ε.Ρ.Τ.).

Γραμματεία Συνεδρίου

Αναργύρου Κατερίνα (MSc, Εκπαιδευτικός Π.Ε.), Γεροχρήστου Χριστίνα (MSc, ΙΚΑ),Καραγεώργου Έλσα (MSc, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο)Περίδη Ιωάννα (MSc)Ρίζου Βίκυ(MSc, Εκπαιδευτικός Δ.Ε.)Σαραντοπούλου Όλγα (MSc, Εκπαιδευτικός Δ.Ε.)Τσιρογιάννη Κωνσταντινιά (MSc, Εκπαιδευτικός Δ.Ε.)Φυσάκη Πωλίνα (MSc, Εκπαιδευτικός Δ.Ε.).

Υποβολή Εργασιών

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο συνέδριο με παρουσίαση επιστημονικής εργασίας ή με ανακοίνωση (poster), καλούνται να υποβάλλουν ολοκληρωμένες ερευνητικές εργασίες ή σχεδόν ολοκληρωμένες εργασίες ή περίληψη της εργασίας τους, μέχρι τις 15 Μαΐου 2016, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 1stconferinoek@gmail.com. Η εργασία μπορεί να είναι γραμμένη στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά, και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: (1) τίτλο της εργασίας, (2) ονόματα συγγραφέων, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, (3) περίληψη που να μην υπερβαίνει τις 150 λέξεις.
Αν υποβληθεί περίληψη και όχι ολοκληρωμένη εργασία, η περίληψη θα πρέπει να συνοδεύεται με κείμενο 300 έως 500 λέξεων, στο οποίο θα αναλύονται οι στόχοι της εργασίας, η μεθοδολογία προσέγγισης, οι εφαρμογές και τα σημαντικότερα αποτελέσματα.

Δημοσίευση Εργασιών

Επιλεγμένες εργασίες που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο θα δημοσιευθούν ύστερα από κρίση σε ειδική έκδοση στα ακόλουθα έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Οι εργασίες που θα υποβληθούν για δημοσίευση θα πρέπει να είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα.

·         SPRINGER JOURNAL OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP: A SYSTEMS VIEW ACROSS TIME AND SPACE: http://www.innovation-entrepreneurship.com
·         SPRINGER JOURNAL OF THE KNOWLEDGE ECONOMY:http://www.springer.com/economics/policy/journal/13132
·         IGI JOURNAL OF SOCIAL ECOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT:http://www.igi-global.com/journal/international-journal-social-ecology-sustainable/1174
·         SPRINGER JOURNAL OF TECHNOLOGY, INNOVATION AND EDUCATION:http://www.technology-innovation-education.com
Επίσης, ορισμένες εργασίες μπορούν να συμπεριληφθούν στην ακόλουθη σειρά βιβλίων:       http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/books/notable/page.htm?id=2059-2841

 

Δήλωση Συμμετοχής

Το δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο είναι 20€. Για ανέργους και για φοιτητές είναι 5€. Περιλαμβάνει την παρακολούθηση των εργασιών, τη διάθεση έντυπου υλικού, καφέ και ελαφρύ γεύμα.
H αίτηση εγγραφής στο συνέδριο θα πρέπει να γίνει έως τις 10 Ιουνίου 2016, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 1stconferinoek@gmail.com. Η αίτηση εγγραφής πρέπει να συνοδεύεται με τις σχετικές πληροφορίες καταβολής του δικαιώματος συμμετοχής στο λογαριασμό του ΙΝΟΕΚ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Αρ. Λογαριασμού: 053/481002-30, IBAN: GR72 0110 0530 0000 0534 8100 230).
Ειδικά για τις εργασίες που θα γίνουν δεκτές για παρουσίαση στο συνέδριο, και προκειμένου αυτές να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα, τουλάχιστον ένας εκ των συγγραφέων θα πρέπει να έχει εγγραφεί ως σύνεδρος μέχρι τις 10 Ιουνίου 2016.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Υποβολή Εργασιών έως:                                     15 Μαΐου 2016

Γνωστοποίηση Αποδοχής Εργασιών έως:         31 Μαΐου 2016

Αίτηση Εγγραφής έως:                                         10 Ιουνίου 2016

Διεξαγωγή Συνεδρίου:                                          1-3 Ιουλίου 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου