ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΙΣΩΠΟΣ


ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Στις παρακάτω ιστοσελίδες αξιόλογων συναδέλφων μπορείτε να δείτε έτοιμα σενάρια 

http://users.sch.gr/geoman22/Protaseis/protaseis.htm

http://users.sch.gr/tanzak/

https://sites.google.com/site/akoulouris21/

http://users.sch.gr/aistos/kse_7_trikala.htm

http://users.sch.gr/aistos/senaria.htm

http://bouboulis.mysch.gr/edu.html

https://docs.google.com/file/d/0BxbKSKHiz6zaZnBrSjVXRWlLcmM/edit

https://docs.google.com/file/d/0BxbKSKHiz6zac1ljSF9SMVE3Qzg/edit

https://sites.google.com/site/akoulouris21/ergasies-sta-pake (Κουλούρης Ανδρέας)

Σενάριο με το modellus:

«Διδακτικό Σενάριο: Προσεγγίζοντας Κωνικές Τομές με τη βοήθεια της Μεσοκαθέτου στο Δυναμικό Περιβάλλον του Geometer’s Sketchpad»

Σενάριο εκθετική συνάρτηση(function Probe)

Σενάριο η παραβολή(function Probe)

Σενάρια

Σενάρια του συναδέλφου Τσαλίκη Δημητρίου

Σενάρια  με Geogebra -ggb


  1. Σενάριο ομοιότητα: Ξεναρίου Καλλιόπη
  2. Ομοια τρίγωνα Χατζημανώλης Ν.

Σενάρια  με Geometer's Sketchpad-GSP


  1. Σενάριο Ομοιότητα: Βλάχα Β. - Λυμπίκης Α.

Σενάρια  με Function Probe


  1. https://app.box.com  Μπουζάλης Θ.-Μπουζάλης Μ.
  2. CARETA-CARETA Αρδαβάνη Κ.
  3. Τρία ακόμη σενάρια  Καμπράνης Ν. και Κοντακίδης

Σενάρια  με Χελωνόκοσμο

  1. Σκάλες και Τσουλήθρες:  Περυσινάκη Ειρήνη

Σενάρια  με «Ταξινομούμε»


  1. Πρωτάθλημα μπάσκετ από : Κουτσόπουλο Αντώνη

Σενάρια  με Modellus

Παράδειγμα εφαρμογής του modellus y=a*ημ(ωt) από: Σ. Ιωάννου Πάρεδρο ε.θ. Π.Ι.
  1. Σενάριο: Ο κύκλος, από: Λεμονιά Μπούτσκου
  2. Σενάριο: Μπαλιά ακριβείας, από Ομάδα εκπαιδευτικών
ΠΗΓΗ: http://epimaths2014.blogspot.gr/


Σενάρια με Geogebra


1. Ορισμένο Ολοκλήρωμα  (Κομνιανός Κώστας)


Δεν υπάρχουν σχόλια: