Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

Daum: online Equation Editor

Εάν ασχολούμαστε με θετικές επιστήμες, θα πρέπει με κάποιον τρόπο να γράψουμε τις σχετικές εξισώσεις για να τις ενσωματώσουμε στο κείμενό μας. Αν και το Microsoft Word, διαθέτει ενσωματωμένο επεξεργαστή εξισώσεων, έχει διάφορες ελλείψεις.Ο online equation editor  εδώ έχει κυριολεκτικά τα πάντα: Άπειρα εργαλεία και δυνατότητες που συναντάμε σε επαγγελματικά εργαλεία.

Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013

Free Mathematics Software


If you are looking for free software that you can use in teaching as well as solving problems, you may want to check the list below. Most of the descriptions here came from Wikipedia.
Archim - Archim is a freeware program for drawing the graphs of all kinds of functions. It is useful tool for students, teachers and anyone who interest in graphing. User can change many things such color of the graph, grid colors, background, scales and perspective level of the displayed graph

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

Οδηγός χρήσης Ανοικτού/ Ελεύθερου Λογισμικού στην Εκπαίδευση


Περίληψη

Ο Οδηγός αυτός αποτελείται από επτά (7) μέρη τα οποία καλύπτουν αντίστοιχα λογισμικά Ανοικτού/Ελεύθερου Κώδικα, με έμφαση στην εφαρμογή τους στην εκπαίδευση και την ενσωμάτωση σε μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος Ελλάδας και Κύπρου.

Περιεχόμενα

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

Τον Μάρτιο οι αιτήσεις συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην Επιμόρφωση Β επιπέδου


Σε συνέχεια της δημοσίευσης της Πρόσκλησης προς τα ΚΣΕ για την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης Β’ επιπέδου στο πλαίσιο της 4ης περιόδου επιμόρφωσης και λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος, γίνεται γνωστό στους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επιμόρφωση, ότι η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής προγραμματίζεται για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου και η έναρξη των μαθημάτων για τις αρχές Απριλίου 2013. Τα μαθήματα θα διακοπούν στο τέλος Ιουνίου και θα συνεχιστούν στο διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2013, διάστημα κατά το οποίο θα διεξαχθούν και οι δράσεις «εφαρμογής στην τάξη» των επιμορφούμενων.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί  να επισκέπτονται συχνά την «Πύλη Ενημέρωσης και Συνεργασίας της Επιμόρφωσης Β΄επιπέδου», στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://b-epipedo2.cti.gr και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται εκεί, προκειμένου να ενημερώνονται άμεσα σχετικά με τα θέματα της επιμόρφωσης,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ


Γίνεται γνωστό στους επιμορφωτές Β' επιπέδου ότι δημοσιεύθηκε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη βαθμολόγηση «ηλεκτρονικών γραπτών» επιμορφούμενων εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο των δοκιμασιών πιστοποίησης των Πράξεων με γενικό τίτλο «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ), που είναι ενταγμένες στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007- 2013 η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους επιμορφωτές Β’ επιπέδου είναι η
Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013.
Επισημαίνεται ότι και οι επιμορφωτές που εκδήλωσαν ενδιαφέρον στο πλαίσιο της προηγούμενης Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης με ημερομηνία 12.09.2012,  του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων – «Διόφαντος», έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν εκ νέου (επιβεβαιώσουν) την αίτησή τους στην παρούσα φάση.

Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2013

Περί Μαθηματικών

Ιστοσελίδα με πλούσιο υλικό για τα μαθηματικά του συναδέλφου Πλατάρου Ιωάννη.Για να συνδεθείτε πατήστε εδώ

4η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΣΕ


Σε συνέχεια προηγούμενων σχετικών ανακοινώσεων δημοσιεύθηκε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων κατά την 4η επιμορφωτική περίοδο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» (Επιμόρφωση Β’ Επιπέδου) του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα ενδιαφερόμενα ΚΣΕ είναι
η Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013.