Κυριακή, 21 Απριλίου 2013

Αβάκιo - Κιτ μικρόκοσμων

 • Χελωνόκοσμος
  Ενδεικτικό πεδίο: Μαθηματικά
•Πρότυπος (κενός) μικρόκοσμος: Λήψη αρχείου| Άνοιγμα
•Εγχειρίδιο χρήσης
Μικρόκοσμοι βασισμένοι στο κιτ "Χελωνόκοσμος":
- Αναδρομικές καρδιές: Άνοιγμα- Αναδρομικές πεταλούδες: Άνοιγμα
- Δέντρα στον άνεμο: Άνοιγμα- Διαγώνιες δυν. πολυγώνου: Άνοιγμα
- Εγγεγραμ. τετράγωνα: Άνοιγμα- Έλλειψη: Άνοιγμα
- Εμφωλευμένα πολύγωνα: Άνοιγμα- Fractals: Άνοιγμα
- Κύκλος: Άνοιγμα- Κυλιόμενα εγ. τετράγωνα: Άνοιγμα
- Μικρόκοσμος αναδρομής: Άνοιγμα- Ψηφιδωτό με τρίγωνα: Άνοιγμα
- Δύο παραλληλόγραμμα: Άνοιγμα- Τα πεντάγωνα: Άνοιγμα
- Τα πολύγωνα: Άνοιγμα
Οι παραπάνω μικρόκοσμοι σε ένα συμπιεσμένο αρχείο
- Αναλογία: Άνοιγμα- Γέφυρα: Άνοιγμα
- Γωνία: Άνοιγμα- Ημίτονο: Άνοιγμα
- Ισοδιαμέριση: Άνοιγμα- Παραλληλόγραμμο: Άνοιγμα
- Ραβδομηχανή: Άνοιγμα- Σκάλα: Άνοιγμα
- Σκάλες - Τσουλίθρες: Άνοιγμα- Τεθλασμένη: Άνοιγμα
- Τρίγωνο: Άνοιγμα- Χορδή τόξου: Άνοιγμα
Οι παραπάνω μικρόκοσμοι σε ένα συμπιεσμένο αρχείο
- 2 αν. μεταβλ. μήκους#1: Άνοιγμα- 2 αν. μεταβλ. μήκους#2: Άνοιγμα
- 2 αν. μεταβλ. μήκους#3: Άνοιγμα- 2 αν. μεταβλ. μήκους#4: Άνοιγμα
- 2 μεταβλ. στη γωνία#1: Άνοιγμα- 2 μεταβλ. στη γωνία#2: Άνοιγμα
- 2 μεταβλ. στο μήκος#1: Άνοιγμα- 2 μεταβλ. στο μήκος#2: Άνοιγμα
- Μεταβλητές σε 3η γωνία: Άνοιγμα- Μεταβλητές στο μήκος#1: Άνοιγμα
- Μεταβλητές στο μήκος#2: Άνοιγμα- Μεταβλητές στο μήκος#3: Άνοιγμα
- Μεταβ. γωνία-μήκος#1: Άνοιγμα- Μεταβ. γωνία-μήκος#2: Άνοιγμα
- Μεταβ. γωνία-μήκος#3: Άνοιγμα- Μεταβ. γωνία-μήκος#4: Άνοιγμα
- Μεταβ. γωνία-μήκος#5: Άνοιγμα- Μεταβ. σε 2 γωνίες: Άνοιγμα
- Μεταβ. σε όλα τα μήκη#1: Άνοιγμα- Μεταβ. σε όλα τα μήκη#2: Άνοιγμα
- Μεταβ. στη 1η γωνία#1: Άνοιγμα- Μεταβ. στη 1η γωνία#2: Άνοιγμα
- Μεταβ. μήκος-2η γωνία: Άνοιγμα- Μεταβλ. στο 1ο μήκος#1: Άνοιγμα
- Μεταβ. στο 1ο μήκος#2: Άνοιγμα- Μεταβλητή στη 2η γωνία: Άνοιγμα
- Μεταβλητή στο 3ο μήκος: Άνοιγμα- Μεταβλητή στο 4ο μήκος: Άνοιγμα
- Μεταβλητή στη γωνία1: Άνοιγμα- Μεταβλητή στη γωνία2: Άνοιγμα
- Μεταβλητή στη γωνία 3: Άνοιγμα
Οι παραπάνω μικροκόσμοι σε ένα συμπιεσμένο αρχείο


 • Μαθη.Συ.
  Ενδεικτικό πεδίο: Μαθηματικά
•Πρότυπος μικρόκοσμος: Λήψη αρχείου| Άνοιγμα
•Εγχειρίδιο χρήσης (υπό κατασκευή)
Μικρόκοσμοι βασισμένοι στο κιτ "Μαθη.Συ.":
- ΟλισθητήςΧ: Λήψη αρχείου | Άνοιγμα
- Συναρτήσεις: Λήψη αρχείου | Άνοιγμα

 • Δυναμοσκηνή
  Ενδεικτικό πεδίο: Φυσική, Μηχανική
•Πρότυπος (κενός) μικρόκοσμος: Λήψη αρχείου | Άνοιγμα
•Εγχειρίδιο χρήσης (υπό κατασκευή)
Μικρόκοσμοι βασισμένοι στο κιτ "Δυναμοσκηνή":
- Ζογκλέρ: Λήψη αρχείου | Άνοιγμα
- Αερόστατο: Λήψη αρχείο | Άνοιγμα
- Κινήσεις και δυνάμεις: Λήψη αρχείου | Άνοιγμα
- Ισορροπία δυνάμεων: Λήψη αρχείου | Άνοιγμα
- Τουβλάκια: Λήψη αρχείου | Άνοιγμα
- 2d Shooter: Λήψη αρχείου | Άνοιγμα

 • Η ιστορία μου
  Ενδεικτικό πεδίο: Ιστορία, Γλώσσα
•Πρότυπος (κενός) μικρόκοσμος: Λήψη αρχείου | Άνοιγμα
•Εγχειρίδιο χρήσης (υπό κατασκευή)
Μικρόκοσμοι βασισμένοι στο κιτ "Η ιστορία μου":
- Ιστορικά Γεγονότα: Λήψη αρχείου | Άνοιγμα

 • Sus-X
  Ενδεικτικό πεδίο: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Φυσική
Μικρόκοσμοι βασισμένοι στο κιτ "Sus-X":
- PerfectVille: Λήψη αρχείου | Άνοιγμα
- SusCity Α'βαθμιας: Λήψη αρχείου | Άνοιγμα
- Envicity: Λήψη αρχείου | Άνοιγμα

 • Κρύκει
  Ενδεικτικό πεδίο: Γλώσσα
•Πρότυπος (κενός) μικρόκοσμο (υπό κατασκευή)
•Εγχειρίδιο χρήσης (υπό κατασκευή)
Μικρόκοσμοι βασισμένοι στο κιτ "Κρύκει":
- Το κρυμμένο κείμενο: Λήψη αρχείου | Άνοιγμα

 • Αριάδνη
  Ενδεικτικό πεδίο: Γλώσσα
•Πρότυπος (κενός) μικρόκοσμο (υπό κατασκευή)
•Εγχειρίδιο χρήσης (υπό κατασκευή)
Μικρόκοσμοι βασισμένοι στο κιτ "Αριάδνη":
- Αριάδνη και Αρχαία Ελληνικά: Λήψη αρχείου | Άνοιγμα

 • Παιχνίδια και ιδέες
- Κρεμάλα: Λήψη αρχείου | Άνοιγμα
- Φρέσκο: Λήψη αρχείου | Άνοιγμα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου