Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

ΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Για όσους δεν γνωρίζουν καθόλου το LaTeX: Πατώντας τον σύνδεσμο Equation Editor εμφανίζεται σε ξεχωριστό παράθυρο τού περιηγητή ο Equation Editor. Χρησιμοποιώντας τά κατάλληλα κουμπιά με τα μαθηματικά σύμβολα γράφουμε την μαθηματική παράσταση πού θέλουμε ( εάν δυσκολευόμαστε πατάμε το μπλε (i) για περισσότερες πληροφορίες ) και πατάμε "Προεπισκόπηση". 
Η παράσταση εμφανίζεται σε δύο μέρη με δύο διαφορετικές μορφές. Στο κίτρινο ( άσπρο για τον Explorer ) πλαίσιο εμφανίζεται η παράσταση σε κώδικα LaTeX και στο κάτω μέρος ( κάτω από τα κουμπιά "Καθαρισμός", "Προεπισκόπηση", κ.λ.π. ) εμφανίζεται η μαθηματική παράσταση πού θέλαμε να γράψουμε.
Επαναλαμβάνοντας αρκετές φορές μαθαίνουμε να γράφουμε μαθηματικές παραστάσεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου