Σάββατο, 27 Ιουλίου 2013

Κέντρο βάρους τριγώνου


Οι διάμεσοι ενός τριγώνου διέρχονται από το ίδιο σημείο του οποίου η απόσταση από κάθε κορυφή είναι τα 23 του μήκους της αντίστοιχης διαμέσου.
Το σημείο  στο οποίο τέμνονται οι διάμεσοι του τριγώνου λέγεται βαρύκεντρο (ή κέντρο βάρους) του τριγώνου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου