Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014

Οn line test για μαθηματικά Γυμνασίου και Λυκείου

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1. online test στους φυσικούς αριθμούς (προτεινόμενη διάρκεια: 1.5h)
 
2. online test στα κλάσματα, τους δεκαδικούς και τις εξισώσεις (προτεινόμενη διάρκεια: 2h)
 
3. online test στις βασικές γεωμετρικές έννοιες (προτεινόμενη διάρκεια: 1.5h)
 
4. online test στα αντιστρόφως ανάλογα και ανάλογα ποσά και ποσοστά(προτεινόμενη διάρκεια: 2h)
 
5. online test στις συμμετρίες (προτεινόμενη διάρκεια: 1.5h)
 
6. online test στους θετικούς και αρνητικούς αριθμούς (προτεινόμενη διάρκεια: 1.5h)
  
7. online test στα τρίγωνα και τα τετράπλευρα (προτεινόμενη διάρκεια: 1.5h) 


Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1. online test στις εξισώσεις και τις ανισώσεις (προτεινόμενη διάρκεια: 1.5h)
 
2. online test στους πραγματικούς, τα εμβαδά και το πυθαγόρειο θεώρημα (προτεινόμενη διάρκεια: 1.5h)
 
3. online test στις συναρτήσεις, την τριγωνομετρία και τα διανύσματα (προτεινόμενη διάρκεια: 2h)
 
4. online test στη στατιστική και τη μέτρηση κύκλου (προτεινόμενη διάρκεια: 2h)
  
5. online test στα γεωμετρικά στερεά (προτεινόμενη διάρκεια: 2h) 
 
 Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1. online test στις αλγεβρικές παραστάσεις (προτεινόμενη διάρκεια: 1.5h)
 
2. online test στη γεωμετρία (προτεινόμενη διάρκεια: 1.5h)
 
3. online test στις εξισώσεις, τις ανισώσεις και τα συστήματα (προτεινόμενη διάρκεια: 1.5h)
 
4. online test στην τριγωνομετρία (προτεινόμενη διάρκεια: 1.5h)
  
5. online test στην τετραγωνική συνάρτηση (προτεινόμενη διάρκεια: 2h) 

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1. online test στις πιθανότητες (προτεινόμενη διάρκεια: 1.5h)
 
2. online test στους πραγματικούς αριθμούς (προτεινόμενη διάρκεια: 2h)
 
3. online test στη γεωμετρία (έως και το 4οκεφάλαιο) (προτεινόμενη διάρκεια: 2h)
 
4. online test στη γεωμετρία (5ο και 6ο κεφάλαιο) (προτεινόμενη διάρκεια: 2h)
 
5. online test στις προόδους (προτεινόμενη διάρκεια: 1.5h)
  
6. online test στο τριώνυμο (προτεινόμενη διάρκεια: 1.5h) 

Β ΛΥΚΕΙΟΥ
1. online test στις συναρτήσεις (προτεινόμενη διάρκεια: 2h)
 
2. online test στις ευθείες και τα συστήματα (προτεινόμενη διάρκεια: 1.5h)
 
3. online test στην τριγωνομετρία (προτεινόμενη διάρκεια: 2h)
 
4. online test στα διανύσματα και τις ευθείες (προτεινόμενη διάρκεια: 2h)
 
5. online test στα πολυώνυμα (προτεινόμενη διάρκεια: 2h)
 
6. online test στις μετρικές σχέσεις (προτεινόμενη διάρκεια: 2h)
 
7. online test στα εμβαδά (προτεινόμενη διάρκεια: 2h)
 
8. online test στις κωνικές (προτεινόμενη διάρκεια: 2h)
 
9. online test στα κανονικά πολύγωνα και τον κύκλο (προτεινόμενη διάρκεια: 2h)
  
10. online test στις εκθετικές και λογαριθμικές συναρτήσεις (προτεινόμενη διάρκεια: 2h) 

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
1. online test στις συναρτήσεις (γενικής παιδείας) (προτεινόμενη διάρκεια: 2h)
 
2. online test στη στατιστική (προτεινόμενη διάρκεια: 2h)
 
3. online test στους μιγαδικούς (προτεινόμενη διάρκεια: 1.5h)
 
4. online test στις συναρτήσεις (κατεύθυνσης) (προτεινόμενη διάρκεια: 2h)
 
5. online test στις παραγώγους (προτεινόμενη διάρκεια: 2h)
 
6. online test στα ολοκληρώματα (προτεινόμενη διάρκεια: 2h)
  
7. online test στις πιθανότητες (προτεινόμενη διάρκεια: 1.5h) 


ΠΗΓΗ: http://www.sonom.gr


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου