Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014

Το τρίγωνο του Pascal


Tο συγκεκριμένο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποστηρικτικό σε μαθητές της Γ Γυμνασίου. Στόχος του είναι να αποτελέσει ένα ευχάριστο και διαδραστικό μέσο παρουσίασης της κατασκευής του τριγώνου του Pascal και των ιδιοτήτων του. 
Το συγκεκριμένο εργαλείο επιλέχθηκε λόγω των μοναδικών –εν συγκρίσει με άλλα εργαλεία παρουσίασης- δυνατοτήτων που παρέχει. Η δυνατότητα της μη γραμμικής παρουσίασης, η χρήση κινητικών και οπτικών εφέ καθώς και η σχετική απλότητα στη δημιουργία παρουσιάσεων αποτέλεσαν τους βασικότερους λόγους υλοποίησης της συγκεκριμένης παρουσίασης με το prezi. 
Το παραπάνω υλικό θα μπορούσε να δοθεί από τον καθηγητή στους μαθητές ακριβώς μετά την ολοκλήρωση του κεφαλαίου 1.5 «Αξιοσημείωτες Ταυτότητες». Μπορεί να αντικαταστήσει την παραδοσιακή διδασκαλία του τριγώνου του Pascal και μετά το τέλος της παρουσίασης να δοθούν προς επίλυση τα παραδείγματα και οι εφαρμογές του σχολικού βιβλίου (σελ. 51). Σε δεύτερο επίπεδο, μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για να εισαχθούν οι μαθητές σε νέες έννοιες. Έτσι, αναλόγως του επιπέδου και της δυναμικής της τάξης, οι μαθητές μπορούν να εισαχθούν στους τριγωνικούς αριθμούς, οι οποίοι εντοπίζονται στο τρίγωνο του Pascal και να μεταβούν ομαλά στο επόμενο μέρος της διδακτέας ύλης που είναι οι Πυθαγόρειες τριάδες. Επιπρόσθετα, με την καθοδήγηση ή όχι του καθηγητή τους, οι μαθητές μπορούν να προσδιορίσουν και άλλες ιδιότητες του τριγώνου του Pascal ( μαγικός αριθμός 11, ακολουθία Fibonacci, αξονική συμμετρία κ.ά), συμμετέχοντας ενεργά στην διαδικασία της ανακάλυψης και μάθησης

πηγη:http://wiki-project-diuoa.wikispaces.com/2o-+%CE%A4%CE%BF+%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%BF+%CF%84%CE%BF%CF%85+Pascal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου