Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013

Μεταπτυχιακά Επιμορφωτικά Σεμινάρια στην πόλη της Λαμίας

Το «Ελληνικό Επιστημονικό Ινστιτούτο Οικονομικής της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης» (www.inoek.gr), πραγματοποιεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 (για 2η συνεχή εκπαιδευτική περίοδο) τα παρακάτω Μεταπτυχιακά Επιμορφωτικά Σεμινάρια (Μ.Ε.Σ.) στην πόλη της Λαμίας (στους χώρους του Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Λαμίας- Μουσικό Γυμνάσιο) και ευρύτερα στην περιφερειακή Ενότητα της Φθιώτιδας , με θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο της Οικονομικής, Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης:
1) Εισαγωγή στην Οικονομική και τις Ποσοτικές Μεθόδους  (80ώρες)
2) Οικονομική, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης, Επίπεδο Ι (80ώρες)
3) Οικονομική, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης , Επίπεδο ΙΙ (80ώρες)
4) Ηγεσία στην Εκπαίδευση και τη Διά Βίου Μάθηση  (80 ώρες)
Τα Μεταπτυχιακά Σεμινάρια του ακαδημαϊκού έτους 2013-14 απευθύνονται:
α)  Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης (Δ.Β.Μ.)
β) Σε πτυχιούχους ΑΕΙ που εργάζονται στην τοπική Αυτοδιοίκηση στον τομέα της Εκπαίδευσης & Δ.Β.Μ.
γ) Σε Πτυχιούχους άνεργους οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Δ.Β.Μ. ή  έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον για τα αναφερόμενα γνωστικά πεδία
δ)  Σε πτυχιούχους  οι οποίοι ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακή επιμόρφωση  στους σχετικούς τομείς
Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται για το 1ο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.
 Με το πέρας των μαθημάτων, θα δοθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από το Ελληνικό Επιστημονικό Ινστιτούτο Οικονομικής της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης.
Αναλυτικές πληροφορίες εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου