Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

Διάθεση σχολικών εργαστηρίων και υποδομών ΤΠΕ σχολικών μονάδων για την πρακτική άσκηση των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών (εφαρμογή στην τάξη) στο πλαίσιο των προγραμμάτων επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου ΤΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου